Klokgieting Slag bij Heiligerlee

In de dorpen Westerlee en Heiligerlee zijn de voorbereidingen voor de viering van het 450 jarig jubileum van de Slag bij Heiligerlee bij een van de hoogtepunten aangekomen. Woensdag zal de officiële openingshandeling worden verricht door Commissaris van de Koning, René Paas. Een onderdeel van de opening en herdenking is het luiden van een speciale klok. Hiervoor werd op dinsdagavond een klok gegoten bij het museum de Klokkengieterij in Heiligerlee. Dit gebeurde op traditionele wijze door klokkengieter Simon Laudy, een van de twee klokkengieters in Nederland.

Voor het proces werd achter de klokkengieterij een speciale oven gebouwd. De vorm waarin het brons werd gegoten was een week eerder al voorbereid. De hele dag werd gebouwd aan de oven en het stoken hiervan tot een temperatuur van 1100 graden. Het brons is dan het best vloeibaar om gegoten te kunnen worden. Omstreeks 21:30 werd deze temperatuur ongeveer bereikt. Een mooi moment omdat de zon net onder was en het licht van het gloeiende vloeibare brons dan goed tot zijn recht komt. Onder toeziend oog van een grote schare dorpsbewoners uit Westerlee en Heiligerlee en andere belangstellenden werd het brons voorzichtig in de mal gegoten. De klok zal, na een nacht afkoelen, morgen worden bevrijd uit zijn mal. Pas dan zal duidelijk worden of het hele proces goed is gelukt. De klok, met een diameter van 63 centimeter, zal woensdagmorgen voor het eerst worden geluid. Wat de toon van de klok wordt is nog niet bekend.

Een van de heren die hielpen bij het gieten van de klok trad ook nog even 2 keer kort op als beiaardier. Hij bespeelde het mooie klokkenspel in de tuin van het museum. De mensen konden tijdens het wachten genieten van de klanken van de klokken die normaal gesproken alleen overdag tussen 10 uur ’s morgens en 5 uur ’s middags zijn klanken laat horen op het hele uur. Het handmatig bespelen gebeurd niet heel vaak meer en droeg bij aan de bijzonder sfeer die avond.

In het museum Slag bij Heiligerlee was Klaas Haan aanwezig met het boek dat hij speciaal voor de viering van het 450 jarig jubileum van de slag samenstelde. Ook vond op het evenemententerrein al van alles plaats voor de aanstaande viering. Het decor wordt door vele vrijwilligers opgebouwd en ook de eerste re-enactors hebben hun tenten inmiddels op het terrein opgezet. Het beloofd een enorm spektakel te worden deze week.

Marcel Lameijer

Fotograaf en eigenaar van deze website